Dasar Privasi

Mengenai Maklumat Peribadi (*) pelanggan kami, Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (selanjutnya disebut sebagai “Syarikat”) telah menetapkan dasar privasi berikut bagi mereka yang ingin menggunakan laman web ini (laman web dengan domain: mx-nylon.mgc.co.jp/, selanjutnya disebut sebagai “Laman Web”).
* Istilah “Maklumat Peribadi” yang digunakan di atas dan di tempat lain dalam dokumen ini adalah sebagaimana ditakrifkan di bawah Undang-Undang Perlindungan Maklumat Peribadi (Undang-undang Jepun).

Dasar Privasi

Adalah menjadi kepercayaan Syarikat bahawa privasi individu harus dihormati dan penyediaan keselamatan yang tepat dan sesuai berkenaan dengan Maklumat Peribadi adalah tanggungjawab sosial, dan dalam semangat inilah Syarikat menerapkan prosedur untuk pengendalian Maklumat Peribadi di bawah peruntukan polisi yang diperincikan di bawah ini.

 1. Syarikat akan mematuhi Akta Perlindungan Maklumat Peribadi dan undang-undang lain mengenai Maklumat Peribadi dan akan mengikuti prosedur yang tepat dan sesuai dalam pemerolehan dan penggunaan maklumat tersebut.
 2. Syarikat akan merumuskan peraturan mengenai pengendalian Maklumat Peribadi dan memastikan bahawa pekerjanya harus mematuhi peraturan tersebut dengan tegas. Selain itu, Syarikat menghendaki syarikat luar yang diupah, agar mengendalikan Maklumat Peribadi dengan cara yang sesuai dan akan mengambil langkah-langkah yang perlu dan sesuai untuk mengawasi prosedur pengendalian maklumat tersebut.
 3. Skop di mana Maklumat Peribadi akan digunakan harus diberitahu atau diumumkan dan penggunaan maklumat tersebut adalah terhad kepada skop tersebut.
 4. Syarikat akan berusaha untuk mengekalkan Maklumat Peribadi tepat dan terkini sejauh yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penggunaan, dan akan menghapuskan Maklumat Peribadi tersebut tanpa berlengah-lengah apabila Syarikat tidak perlu lagi menggunakan maklumat tersebut.
 5. Langkah-langkah pentadbiran selamat akan dilaksanakan untuk memastikan keselamatan Maklumat Peribadi dan Syarikat akan mengambil setiap langkah pencegahan yang mungkin untuk menghilangkan risiko insiden seperti akses haram dan kebocoran, kehilangan dan pengubahsuaian maklumat tersebut.
 6. Syarikat dengan tekun akan mengkaji dan memperbaiki prosedur pentadbiran dan pengendalian Maklumat Peribadi.

Pengendalian Maklumat Peribadi dll.

 1. Tujuan Penggunaan Maklumat Peribadi
  Maklumat Peribadi yang diberikan kepada Syarikat akan digunakan untuk tujuan penjualan produk Syarikat, penyediaan perkhidmatan, respons terhadap pertanyaan, hubungan mengenai produk dan perkhidmatan, penyelidikan, pengeluaran Maklumat yang Diproses secara Anonim dan aktiviti lain yang diperlukan dalam menjalankan perniagaan Syarikat. Selanjutnya, sekiranya perolehan dan/atau penggunaan Maklumat Peribadi untuk tujuan di luar skop aktiviti yang diperincikan di atas, tujuan pemerolehan dan/atau penggunaan tersebut akan ditentukan dengan jelas terlebih dahulu.
 2. Pendedahan Maklumat Peribadi dll. kepada Pihak Ketiga
  Bagi mendapatkan kepentingan yang sah untuk mencapai tujuan yang dinyatakan di atas, atau diizinkan oleh undang-undang atau peraturan yang terpakai, Maklumat Peribadi yang diberikan kepada Syarikat boleh didedahkan kepada syarikat-syarikat gabungan dalam Mitsubishi Gas Chemical Group, dan pihak ketiga seperti ejen penjualan, rakan niaga dan vendor perniagaan yang berkaitan dengan perniagaan Syarikat.

Maklumat Peribadi di Laman Web

Syarikat melindungi privasi ketika mengendalikan Maklumat Peribadi pengunjung yang menggunakan Laman web berdasarkan “Dasar Privasi” dan “Pengendalian Maklumat Peribadi” seperti yang ditetapkan oleh Syarikat.

 1. Penggunaan Kuki
  Syarikat menggunakan kuki untuk mengenal pasti komputer yang digunakan oleh pelawat ke Laman Web dengan tujuan untuk memberikan pengalaman pelayaran yang lebih selesa ketika kembali mengunjungi laman web ini. Penggunaan fungsi ini tidak menimbulkan kesan negatif kepada persekitaran pengguna pelawat. Anda boleh menolak penerimaan kuki dengan mengubah tetapan pelayar.
 2. Penggunaan Web Beacon
  Syarikat menggunakan teknologi untuk mengumpulkan statistik mengenai akses ke laman web tertentu di Laman Web. Tidak mungkin untuk mengenal pasti atau membezakan privasi pengunjung melalui penggunaan teknologi ini.
 3. SSL (Penghantaran yang Disulit)
  Untuk melindungi privasi pengunjung, Syarikat menggunakan SSL (penghantaran yang disulit) untuk menyulitkan semua data yang dapat mengenal pasti setiap pengunjung individu. Dengan menggunakan pelayar yang menyokong fungsi keselamatan ini, Maklumat Peribadi dll., yang dimasukkan oleh pengunjung disulitkan untuk mengelakkan maklumat tersebut daripada bocor kepada pihak ketiga.
 4. Log Akses
  Syarikat mencatat maklumat pengunjung dalam bentuk log akses. Data tersebut digunakan untuk analisis statistik yang berkaitan dengan keadaan penggunaan. Pelayar pelawat, jenis OS, alamat IP, tarikh/masa akses dll., direkodkan tetapi maklumat ini tidak digunakan untuk pengenalan individu.
 5. Had Perlindungan Maklumat Peribadi
  Laman Web mungkin mengandungi pautan ke pihak ketiga tetapi Syarikat tidak bertanggungjawab atas pengendalian Maklumat Peribadi di laman web selain dari Syarikat.

Maklumat Hubungan Mengenai Pengendalian Maklumat Peribadi

Semua pendapat atau pertanyaan mengenai pengendalian Maklumat Peribadi oleh Syarikat harus dihalakan seperti yang diperincikan di bawah. Selain itu, permintaan oleh penyedia Maklumat Peribadi untuk pendedahan, perubahan atau penghentian penggunaan maklumat tersebut juga harus dihalakankan seperti yang ditunjukkan di bawah. Syarikat akan menangani semua permintaan tersebut dengan segera dengan syarat permintaan tersebut berada dalam had yang munasabah tanpa berlengah.

Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

Polymer Materials Department
High-performance Products Division
Basic Chemicals Business Sector

Mitsubishi Building 5-2,
Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Japan
Tel +81-3-3282-4800
Faks +81-3-3283-0938

Laman web ini menggunakan kuki. Menggunakan laman web ini bermakna anda telah bersetuju dengan semua syarat Dasar Privasi kami.