Terma Penggunaan

Terma Penggunaan

Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (selanjutnya disebut sebagai “Syarikat”) dengan ini memberikan “Terma Penggunaan” di bawah, dan mengehadkan penggunaan laman web ini (laman web yang ditentukan oleh nama domain: mx-nylon.mgc.co.jp/, selanjutnya disebut sebagai “Laman Web”) untuk tujuan bukan komersil. Penggunaan Laman Web mengandaikan bahawa pengguna telah bersetuju dengan Terma Penggunaan ini.

Hakcipta, dll.

Syarikat atau pengarang asal/pemegang hak lain adalah memiliki hakcipta dan hak lain untuk Laman Web dan teks, grafik, reka bentuk, tanda dagangan dan logo dll. (selanjutnya disebut sebagai “Data Laman Web dll.”). Kecuali untuk mencetak atau menyimpan untuk kegunaan peribadi atau kes lain yang diizinkan di bawah Undang-undang Hakcipta, adalah dilarang di bawah Undang-Undang Hakcipta untuk menghasil semula, mengirim, menyebar, mengubah atau menghapus Data Laman Web dll. tanpa persetujuan Syarikat atau yang pengarang asal/pemegang hak lain. Oleh itu, sila hubungi Syarikat menggunakan maklumat hubungan yang disenaraikan di bawah terlebih dahulu untuk mendapatkan kelulusan. Walau bagaimanapun, harap difahami bahawa Syarikat mungkin menolak untuk memberikan kelulusan untuk penggunaan.

Persekitaran Operasi yang Disyorkan

 • Pelayar

  Syarikat mengesyorkan persekitaran penggunaan operasi berikut untuk melayari Laman Web dengan selesa.

  Microsoft Internet Explorer: 11 dan ke atas
  Firefox: versi terkini
  Google Chrome: versi terkini
  Safari: versi terkini

 • JavaScript
  Laman Web menggunakan JavaScript.
  Untuk paparan halaman yang normal, Syarikat mengesyorkan agar pengguna mengaktifkan JavaScript.

Pautan

Syarikat melarang pautan yang dinyatakan di bawah.

Sebarang pautan
 1. yang disampaikan dengan cara yang boleh merosakkan kredibiliti sosial Syarikat atau menimbulkan risiko menyebabkan kerugian ekonomi kepada Syarikat.
 2. yang berasal dari laman web yang mungkin menyalahi undang-undang atau menyinggung ketenteraman awam dan moral.
 3. yang formatnya, seperti pautan bingkai dll., menjadikannya tidak jelas adakah bahan yang dirujuknya berasal dari Laman Web.
 4. ang disampaikan dengan cara yang dapat menyebabkan salah tanggapan hubungan perkongsian atau kerjasama dengan Syarikat, atau salah tanggapan bahawa Syarikat mengenali atau menyokong laman web yang mengehoskan pautan tersebut.

Syarikat mungkin meminta penghapusan pautan berkenaan seperti yang dinyatakan di atas, atau pautan lain yang dianggap tidak sesuai, walaupun dalam kes di mana persetujuan telah diberikan terlebih dahulu. Sebelum membuat pautan, sila hubungi Syarikat menggunakan maklumat hubungan yang disenaraikan di bawah terlebih dahulu untuk mendapatkan kelulusan. Namun, harap difahami bahawa Syarikat mungkin menolak untuk memberikan kelulusan.

Kekurangan respons daripada Syarikat tidak membawa maksud pengiktirafannya terhadap pautan yang dimaksudkan. Sila hubungi Syarikat setiap kali terdapat perubahan besar dalam kandungan di laman web yang menghoskan pautan. Sebagai peraturan umum, sila tetapkan destinasi pautan ke halaman utama (https://www.mx-nylon.mgc.co.jp/) di Laman Web.

Semasa membuat pautan ke Laman Web, sila nyatakan nama Syarikat sebagai Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. atau Mitsubishi Gas Chemical, berhati-hati untuk menulisnya dengan betul.

Jaminan dan Had Tanggungjawab

Syarikat membuat dan mengurus dengan teliti dokumen, gambar, ilustrasi, video, perisian, pautan dan maklumat lain yang disiarkan di Laman Web. Namun, harap difahami bahawa Syarikat tidak memberi jaminan mengenai ketepatan dan kelengkapan semua maklumat.

Syarikat tidak memikul tanggungjawab apa pun sekiranya berlaku kerugian akibat penggunaan data dll. di Laman Web. Syarikat tidak memberi jaminan mengenai kandungan laman web yang pautannya dihos oleh Laman Web. Harap maklum bahawa kandungan dan komposisi Data Laman Web dll. boleh diubah atau dihentikan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Penafian

Data yang disiarkan di Laman Web berada dalam julat biasa sifat produk tetapi mereka tidak boleh digunakan untuk menetapkan had spesifikasi atau digunakan sendiri sebagai asas reka bentuk. Data-data ini tidak menunjukkan jaminan terhadap sifat-sifat tertentu, atau kesesuaian produk untuk tujuan yang sesuai. Syarikat tidak menanggung sebarang kewajiban atau tanggungjawab untuk setiap nasihat yang diberikan olehnya atau untuk hasil yang diperoleh berkenaan dengan maklumat ini. Adalah menjadi tanggungjawab penerima produk kami untuk memastikan bahawa setiap hak milik dan undang-undang dan peraturan sedia ada, dipatuhi. Semua nasihat tersebut diberikan dan diterima atas risiko pembeli.

Kemas Kini Laman Web

Laman Web mungkin mengandungi kesalahan dan/atau salah cetak. Syarikat tidak dapat berjanji bahawa ia akan mengemas kini atau membetulkan semua maklumat yang diberikan tepat pada masanya dan sesuai.

Harap maklum bahawa Syarikat boleh membuat penambahbaikan, perubahan atau penghapusan pada Laman Web tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Mengawal Selia

Laman Web di bawah pentadbiran Mitsubishi Gas Chemical. Walaupun Laman Web dapat diakses dari negara-negara di seluruh dunia, di mana undang-undang yang berlainan terpakai, kedua-dua pihak yang mengakses Laman Web dan Syarikat setuju bahawa mereka akan terikat dengan undang-undang Jepun dan peraturan wilayah Tokyo berkenaan dengan penggunaan Laman Web ini.

Kecuali dinyatakan di tempat lain, semua konflik yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini akan berada di bawah bidang kuasa eksklusif perbicaraan pertama Mahkamah Daerah Tokyo.

Dasar Syarikat Mengenai Cadangan yang Dikemukakan

Syarikat kadang-kadang menerima pertanyaan mengenai pelbagai idea, teknologi dan cadangan lain (selanjutnya disebut sebagai “Cadangan”) berkenaan dengan pengkomersilan produk, perniagaan, pemasaran dll. Namun, secara prinsipnya Syarikat menolak untuk menerima cadangan tersebut, kerana ada kemungkinan persamaan secara kebetulan antara rancangan yang sedang dalam penyelidikan dan pembangunan atau pertimbangan oleh Syarikat dengan Cadangan yang dikemukakan tersebut, yang akan menyebabkan kesalahfahaman dan masalah yang tidak perlu.

Sekiranya Cadangan dikemukakan tanpa menghiraukan perkara di atas, harap maklum bahawa Syarikat akan menangani Cadangan tersebut dengan cara yang dijelaskan di bawah, dan akan dianggap bahawa pihak yang mengemukakan telah menyetujui perkara di bawah.

 1. Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap kerahsiaan atau kewajipan lain.
 2. Syarikat tidak dapat memenuhi permintaan untuk menjawab terhadap Cadangan tersebut.
 3. Syarikat, secara prinsipnya, akan mengembalikan semua cadangan tanpa kajian atau penilaian. Sekiranya cadangan yang dikembalikan gagal sampai kepada pengirim asal kerana sebab-sebab tertentu, Syarikat tidak akan bertanggungjawab.
 4. Syarikat tidak akan bertanggungjawab dengan cara apa pun sekiranya produk atau perkhidmatan yang telah dilaksanakan, atau dirancang untuk dilaksanakan oleh Syarikat, sama atau serupa, secara sebahagian atau keseluruhan, dengan Cadangan yang dikemukakan.

Hubungi

Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

Polymer Materials Department
High-performance Products Division
Basic Chemicals Business Sector

Mitsubishi Building 5-2,
Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Japan
Tel +81-3-3282-4800
Faks +81-3-3283-0938

Laman web ini menggunakan kuki. Menggunakan laman web ini bermakna anda telah bersetuju dengan semua syarat Dasar Privasi kami.