Liên hệ

Vui lòng điền các mục cần thiết vào biểu mẫu bên dưới và liên hệ với chúng tôi.
Người phụ trách sẽ sớm liên hệ với bạn.

*Phần bắt buộc

Tên
First Name(English)
Họ
Last Name(English)
Công ty
Company(English)
Ngành công nghiệp/Nghề nghiệp
Phòng ban
Quốc gia
TEL
Địa chỉ email
Lĩnh vực quan tâm
Loại thực phẩm, đồ uống và hóa chất Chọn một hoặc nhiều

Thực phẩm

Đồ uống

Hóa chất

Loại bao bì Chọn một hoặc nhiều
Những gì bạn muốn đạt được Chọn một hoặc nhiều
Yêu cầu
Lời nhắn / Câu hỏi
Xử lý thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi cần thiết để trả lời các câu hỏi của bạn, dựa trên sự đồng ý của bạn và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Tùy thuộc vào bản chất của câu hỏi, thông tin cá nhân bạn cung cấp có thể được tiết lộ cho các công ty thuộc Tập đoàn MGC có liên quan, sau đó có thể trả lời trực tiếp cho câu hỏi. Cũng trong những trường hợp như vậy, thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi cần thiết để trả lời các câu hỏi của bạn và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Để biết thêm thông tin về chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của MGC, vui lòng xem Chính sách Bảo mật.
SSL (một giao thức truyền được mã hóa) được sử dụng để đảm bảo truyền an toàn thông tin được nhập trên biểu mẫu câu hỏi này.

Mạng Toàn cầu

Nhật Bản

Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
Phòng Vật liệu Polyme
Bộ phận Sản phẩm Hiệu suất cao
Lĩnh vực Kinh doanh Hóa chất Cơ bản
Tòa nhà Mitsubishi 5-2,
Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Nhật Bản

Hoa Kỳ

MITSUBISHI GAS CHEMICAL AMERICA, INC
655 Third Avenue New York, NY 10017, U.S.A

Đức

MITSUBISHI GAS CHEMICAL EUROPE GMBH
Immermannstr.14-16 40210 Dusseldorf, Germany

Trung Quốc

MITSUBISHI GAS CHEMICAL SHANGHAI COMMERCE LTD.
三菱瓦斯化学商貿(上海)有限公司
2110A, Westgate Mall, 1038 Nanjing Road (W), Shanghai, 200041 China

Shanghai Ryoyo Trading Co., Ltd
上海菱暁貿易有限公司
2701,Westgate Tower,1038 Nanjing(W) Road, Jing-an District, Shanghai 200041 China

Singapore

MITSUBISHI GAS CHEMICAL SINGAPORE PTE. LTD.
4 Shenton Way #28-01 SGX Centre 2,
Singapore 068807

Trang web này sử dụng cookie. Sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đồng ý với tất cả các điều khoản của Chính sách Bảo mật của chúng tôi.