Điều khoản Sử dụng

Điều khoản Sử dụng

Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (sau đây gọi là “Công ty”) cung cấp “Điều khoản Sử dụng” bên dưới và hạn chế việc sử dụng trang web này (trang web được chỉ định bởi tên miền: mx-nylon.mgc.co.jp/, sau đây được gọi là “Trang web”) với mục đích phi thương mại. Sử dụng Trang web nghĩa là người dùng đã đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này.

Bản quyền, v.v.

Công ty hoặc các tác giả gốc / chủ sở hữu quyền khác sở hữu bản quyền và các quyền khác đối với Trang web và văn bản, đồ họa, thiết kế, nhãn hiệu đăng ký và biểu trưng của trang, v.v. (sau đây gọi là “dữ liệu trang web, v.v.”). Ngoại trừ việc in ấn hoặc lưu trữ cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc các trường hợp khác được cho phép theo Luật Bản quyền, thì việc sao chép, chuyển tải, phân phối, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ dữ liệu nào của trang web, v.v. mà không có sự phê duyệt của Công ty hoặc các tác giả gốc / chủ sở hữu quyền khác bị cấm theo Luật Bản quyền. Vì vậy, vui lòng liên hệ trước với Công ty bằng thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới để được phê duyệt. Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng Công ty có thể từ chối phê duyệt việc sử dụng.

Môi trường hoạt động được đề xuất

 • Trình duyệt

  Công ty khuyến nghị sử dụng môi trường hoạt động sau đây để xem Trang Web một cách thoải mái.

  Microsoft Internet Explorer: 11 trở lên
  Firefox: phiên bản mới nhất
  Google Chrome: phiên bản mới nhất
  Safari: phiên bản mới nhất

 • JavaScript
  Trang web sử dụng JavaScript.
  Để xem các trang bình thường, Công ty khuyến nghị người dùng nên bật JavaScript.

Liên kết

Công ty cấm các liên kết được mô tả dưới đây.

Mọi liên kết
 1. được trình bày theo cách có thể làm giảm uy tín xã hội của Công ty hoặc có nguy cơ gây ra thiệt hại kinh tế cho Công ty.
 2. bắt nguồn từ một trang chủ có thể bất hợp pháp hoặc xúc phạm đến trật tự công cộng và đạo đức.
 3. mà định dạng của nó, chẳng hạn như liên kết khung, v.v., làm cho nó không rõ ràng rằng tài liệu mà nó đề cập đến đến từ Trang web.
 4. được trình bày theo cách có thể gây ra nhận thức sai về mối quan hệ đối tác hoặc hợp tác với Công ty, hoặc nhận thức sai rằng Công ty công nhận hoặc hỗ trợ trang web lưu trữ liên kết.

Công ty có thể yêu cầu xóa các liên kết như được mô tả ở trên, hoặc bất kỳ liên kết nào khác mà Công ty cho là không phù hợp, ngay cả trong trường hợp đã được phê duyệt trước. Khi liên kết, vui lòng liên hệ trước với Công ty bằng thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới để được phê duyệt. Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng Công ty có thể từ chối phê duyệt.

Việc Công ty thiếu phản hồi không có nghĩa là Công ty đã công nhận liên kết được đề cập. Vui lòng liên hệ với Công ty bất cứ khi nào phát sinh những thay đổi lớn trong nội dung trên trang web lưu trữ liên kết. Theo quy tắc chung, vui lòng đặt đích liên kết đến trang trên cùng (https://www.mx-nylon.mgc.co.jp/) của Trang web.

Khi liên kết đến Trang web, vui lòng nêu tên Công ty là Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. hoặc Mitsubishi Gas Chemical, vui lòng cẩn thận để viết chính xác.

Bảo đảm và Giới hạn Trách nhiệm

Công ty cẩn thận tạo và quản lý các tài liệu, hình ảnh, minh họa, video, phần mềm, liên kết và các thông tin khác được đăng trên Trang web. Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng Công ty không bảo đảm về tính chính xác và đầy đủ của tất cả các thông tin.

Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp có thiệt hại do sử dụng dữ liệu, v.v. trên Trang web. Công ty không bảo đảm về nội dung của các trang web có liên kết được lưu trữ bởi Trang web. Xin lưu ý rằng nội dung và thành phần của dữ liệu Trang web, v.v. có thể được thay đổi hoặc ngừng cung cấp mà không cần thông báo trước.

Miễn trừ trách nhiệm

Dữ liệu được đăng trên Trang web nằm trong phạm vi thông thường của các đặc tính sản phẩm nhưng chúng không được sử dụng để thiết lập các giới hạn đặc điểm kỹ thuật cũng như không được sử dụng một mình làm cơ sở thiết kế. Những dữ liệu này không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, hoặc tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích phù hợp. Công ty không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ lời khuyên nào do Công ty cung cấp hoặc đối với các kết quả thu được liên quan đến thông tin này. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu cũng như các luật và pháp luật hiện hành đều được tuân thủ. Tất cả những lời khuyên như vậy được đưa ra và được chấp nhận với rủi ro của người mua.

Cập nhật Trang web

Trang web có thể có lỗi và / hoặc in sai. Công ty không thể hứa rằng sẽ cập nhật hoặc sửa chữa tất cả các thông tin đã cung cấp một cách kịp thời và phù hợp.

Xin lưu ý rằng Công ty có thể thực hiện các cải tiến, thay đổi hoặc xóa đối với Trang web mà không cần thông báo trước.

Luật Điều chỉnh và Quyền tài phán

Trang web được quản lý bởi Mitsubishi Gas Chemical. Mặc dù Trang web có thể truy cập từ các quốc gia trên toàn thế giới, nơi các luật khác nhau được áp dụng, cả hai bên truy cập Trang web và Công ty đồng ý rằng họ sẽ bị ràng buộc bởi luật pháp của Nhật Bản và các quy định của khu vực Tokyo đối với sử dụng Trang web.

Trừ khi được quy định ở nơi khác, tất cả các xung đột liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ thuộc quyền tài phán độc quyền trong phiên sơ thẩm của Tòa án Quận Tokyo.

Chính sách của Công ty về các Đề xuất đã Gửi

Đôi khi, Công ty nhận được các câu hỏi về nhiều ý tưởng, công nghệ và các đề xuất khác (sau đây gọi là “đề xuất”) liên quan đến thương mại hóa sản phẩm, kinh doanh, tiếp thị, v.v. Tuy nhiên, về nguyên tắc, Công ty từ chối chấp nhận các đề xuất đó, do có khả năng trùng hợp ngẫu nhiên giữa các phương án đang được Công ty nghiên cứu và phát triển, hoặc đang xem xét và các đề xuất đã gửi, dẫn đến hiểu lầm và các vấn đề không đáng có.

Nếu một đề xuất được gửi, bất kể điều gì ở trên, vui lòng hiểu rằng Công ty sẽ xử lý đề xuất đó theo cách được mô tả bên dưới và sẽ được giả định rằng bên gửi đã đồng ý với những điều dưới đây.

 1. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bảo mật hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào khác.
 2. Công ty không thể tuân thủ các yêu cầu phản hồi đối với đề xuất.
 3. Về nguyên tắc, Công ty sẽ trả lại tất cả các đề xuất mà không có bất kỳ nghiên cứu hoặc đánh giá nào về chúng. Nếu đề xuất đã trả lại không đến được người gửi ban đầu vì lý do nào đó, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm.
 4. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào nếu một sản phẩm hoặc dịch vụ đã được Công ty triển khai hoặc dự định thực hiện giống hoặc tương tự, một phần hoặc toàn bộ, với đề xuất đã gửi.

Liên hệ

Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

Phòng Vật liệu Polyme
Bộ phận Sản phẩm Hiệu suất cao
Lĩnh vực Kinh doanh Hóa chất Cơ bản

Tòa nhà Mitsubishi 5-2,
Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Nhật Bản"
ĐT +81-3-3282-4800
FAX +81-3-3283-0938

Trang web này sử dụng cookie. Sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đồng ý với tất cả các điều khoản của Chính sách Bảo mật của chúng tôi.