ข้อมูล MX Nylon

ลักษณะเด่น

ภาชนะบรรจุและบรรจุภัณฑ์ของ MX Nylon จะช่วยแก้ปัญหาให้คุณ !

วัสดุป้องกันการซึมผ่านของก๊าซและทนต่อสารเคมีได้สูง
MX Nylon มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน (O2) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้สูง และทนต่อสารเคมีได้สูง

วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
MX Nylon เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีส่วนช่วยให้สังคมยั่งยืน !
ลดการสูญเสียอาหารและลดขยะ
ลดการสูญเสียอาหารและลดขยะ
ลดขยะพลาสติก
ลดขยะพลาสติก
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง

การใช้งาน

บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

ความต้องการ

ความต้องการ
ยืดอายุการเก็บรักษาและคงรสชาติของอาหารและเครื่องดื่มได้ยาวนาน

แนวทางแก้ปัญหา

 • MX Nylon ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้ถึง 2.4 เท่าด้วยคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี

  MX Nylon เป็นวัสดุพิเศษเฉพาะตัวของเราที่มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี
  การใช้ MX Nylon เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม จะช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของรสชาติและคุณภาพ รวมถึงช่วยยืดอายุการเก็บรักษา
  ตัวอย่างที่ดีที่สุด คือ ขวด PET แบบหลายชั้นที่ผลิตขึ้นโดยการผสม MX Nylon เข้ากับวัสดุที่เป็นพลาสติก PET
  เมื่อเทียบกับขวด PET โดยทั่วไปแล้ว ขวด PET ชนิดนี้จะสามารถยืดระยะเวลาการเก็บรักษาคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง "2.4 เท่า"

  ※1PET : โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate)

กรณีตัวอย่างที่ 1

 • บรรจุภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารและเครื่องดื่มได้

  บรรจุภัณฑ์นี้จะช่วยให้คุณเก็บอาหารและเครื่องดื่มได้ยาวนานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
 • <MX Nylon สามารถใช้ได้กับบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ>
  นอกจากขวด PET แล้ว MX Nylon ยังสามารถใช้ได้กับภาชนะบรรจุที่มีความยืดหยุ่น (เช่น ฟิล์ม ถุง) และภาชนะแข็ง (เช่น ถ้วยและถาด) ดังนั้น MX Nylon จึงช่วยขยายระยะเวลาการเก็บรักษาอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อแบบรีทอร์ทหรือต้ม รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ ด้วย เช่น ชา น้ำดื่ม ฯลฯ
 • ขวด PET (แบบหลายชั้น, แบบผสมชั้นเดียว)

  MX Nylon ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการทำเป็นขวด PET สำหรับชา น้ำอัดลม (CSD) น้ำดื่ม เบียร์ และไวน์ เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษา นอกจากนี้ MX Nylon ยังช่วยให้ขวด PET สามารถรักษาคุณภาพของเครื่องดื่มได้เป็นเวลานาน แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง ซึ่งจะทำให้คุณภาพเครื่องดื่มเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว

 • ฟิล์ม (แบบหลายชั้นที่มี PA※2/PO※3(PE※4, PP※5), PET ผสมกับ PA)

  MX Nylon ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการบรรจุอาหารที่รสชาติและคุณภาพอาจเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความร้อนและการออกซิเดชัน เมื่อผสมเข้ากับวัสดุของผลิตภัณฑ์ที่มีทั่วไป MX Nylon จะช่วยเพิ่มคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านและความทนทานต่อการรีทอร์ทและการต้มให้อยู่ในระดับสูง จึงทำให้ฟิล์มฉีกขาดได้ยากขึ้น

  ※2 PA : โพลิเอไมด์ (Polyamide), ※3 PO : โพลิโอเลฟิน (Polyolefin), ※4 PE : โพลิเอทิลีน (Polyethylene), ※5 PP : โพลิโพรพิลีน (Polypropylene)

 • ภาชนะบรรจุ PP แบบหลายชั้น

  มีการใช้งานภาชนะบรรจุแบบหลายชั้นที่ผสม MX Nylon และ PP เข้าด้วยกันอย่างแพร่หลายในการบรรจุอาหาร เช่น ผลไม้ อาหารสัตว์เลี้ยง ฯลฯ MX Nylon สามารถช่วยให้ภาชนะบรรจุคงคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านให้อยู่ในระดับสูง แม้จะผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการรีทอร์ทหรือต้มก็ตาม

กรณีตัวอย่างที่ 2

 • ขวด PET ที่รักษารสชาติของน้ำดื่มได้ยาวนานขึ้น

  ปริมาณการใช้น้ำดื่มบรรจุขวด PET เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก
  เนื่องจากความต้องการขวด PET เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในครัวเรือน โรงแรม และร้านอาหาร ความต้องการภาชนะบรรจุที่รักษารสชาติของน้ำดื่มได้เป็นเวลานานจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

  ขวด PET ที่ผสมกับ MX Nylon จะทำให้สามารถดื่มน้ำที่มีรสชาติดีได้เป็นระยะเวลายาวนาน
  ในบางครั้งภาชนะบรรจุที่เป็นขวด PET อาจมีแอซีทาลดีไฮด์ (AA) และฟอร์มัลดีไฮด์ (FA) เป็นส่วนผสมอยู่เล็กน้อย ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นสารที่ทำให้รสชาติของน้ำดื่มเสื่อมสภาพลงเมื่อรั่วไหลและสูญสลายออกจากภาชนะบรรจุเมื่อเวลาผ่านไป
  แต่เมื่อผสม MX Nylon 0.5% เข้ากับวัสดุ PET ก็จะช่วยลด AA ลงไป 23% และลด FA ให้อยู่ในระดับที่ตรวจไม่พบ จึงทำให้รักษารสชาติที่ดีไว้ได้ยาวนาน

กรณีตัวอย่างที่ 3

 • ขวด PET น้ำหนักเบาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยืดอายุการเก็บรักษา

  ขวด PET ที่น้ำหนักเบามีข้อดีหลายประการ เช่น การลดต้นทุนขนส่ง ลดการใช้พลาสติก และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างการขนส่ง
  อย่างไรก็ตาม การมุ่งทำให้ขวด PET แบบชั้นเดียวมีน้ำหนักเบาลงด้วยวิธีง่าย ๆ จะทำให้คุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของก๊าซลดลง และทำให้อายุการเก็บรักษาสั้นลง

  MX Nylon จึงได้เข้าช่วยแก้ไขปัญหาที่แก้ไม่ตกนี้
  ขวด PET ที่ผสม MX Nylon จะมีน้ำหนักเบาลงโดยที่ยังคงอายุการเก็บรักษาไว้ได้
  ขวด PET ที่ผสม MX Nylon แบบหลายชั้นจะบางกว่าและเบากว่า แต่ยังคงยืดอายุการเก็บรักษาให้ยาวนานขึ้นได้

สู่ความยั่งยืน

บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและสารเคมี

needs

ความต้องการ
บรรจุภัณฑ์ที่ทนทานและใช้งานได้ยาวนาน ภาชนะบรรจุที่ปลอดภัยสำหรับสารเคมี

แนวทางแก้ปัญหา

 • MX Nylon ที่มีความทนทานต่อสารเคมีสูงขึ้นจะทำให้ภาชนะบรรจุมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าภาชนะทั่วไปถึง 4 เท่า !

  เมื่อคุณเลือกใช้พลาสติกเป็นวัสดุสำหรับภาชนะบรรจุแทนแก้วและโลหะ สิ่งที่คุณรู้สึกกังวลมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องความทนทานของภาชนะบรรจุ
  ในกรณีของขวด PET แบบชั้นเดียว สารเคมีที่อยู่ด้านในอาจรั่วไหลออกมาได้ภายในเวลา 3 เดือน
  แต่การผสมวัสดุด้วย MX Nylon จะทำให้ขวดสามารถเก็บรักษาสารเคมีได้อย่างปลอดภัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

กรณีตัวอย่างที่ 1

 • บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาระยะยาวโดยปราศจากการกัดกร่อนของสารเคมีหรือการปล่อยกลิ่นออกมา

  MX Nylon ถูกใช้อย่างแพร่หลายเพื่อเป็นภาชนะบรรจุสารเคมี ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว สารฟอกขาว และหมึก โดยจะป้องกันการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุโดยใช้ MX Nylon
  ในการทดลองโดยใช้โทลูอีนที่ระเหยได้ง่าย ขวด PE ที่ผสมกับ MX Nylon ได้ป้องกันการซึมผ่านของโทลูอีนได้ดีกว่าขวด PE ที่ไม่มี MX Nylon ถึงประมาณ 16 เท่า
  นอกจากนี้ ความสามารถในการป้องกันการซึมผ่านของก๊าซที่สูงของ MX Nylon ยังช่วยให้สามารถป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และเป็นอันตรายได้อีกด้วย
  ตัวทำละลาย อัตราการซึมผ่าน (กรัม/ขวด/วัน)
  HDPE แบบชั้นเดียว ผสม MX Nylon
  โทลูอีน 2.65 0.16
  ไซลีน 1.96 0.14
  ลิโมนีน 0.92 0.05

ลักษณะเด่นและการใช้งานบรรจุภัณฑ์

 • ขวด PET
  ขวด PET ทำให้สามารถเก็บรักษาน้ำยาฟอกขาว หมึก น้ำยาบ้วนปาก และน้ำหอมได้ยาวนานโดยไม่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ขวดโพลิโอเลฟิน
  ขวดโพลิโอเลฟินทำให้สามารถเก็บรักษายาปราศัตรูพืช สารเคมีทางการเกษตร และตัวทำละลายอินทรีย์ได้ยาวนานเนื่องจากทนทานต่อสารเคมีได้สูง
 • ฟิล์ม
  ฟิล์มใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ฟิล์มยังป้องกันการซึมผ่านของกลิ่นอีกด้วย

คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ หน่วย MX Nylon
ซีรีส์ 6000 ซีรีส์ 7000
จุดหลอมเหลว ISO3146 237 229
อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว 85 92
ความหนาแน่น ISO1183 g/cm3 1.21 1.21
การดูดซึมน้ำ วิธี MGC % 5.8 5.8
ความแข็งแรงต่อแรงดึง ISO527-1 MPa 112 112
โมดูลัสแรงดึง GPa 4.9 4.9
 • คุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของก๊าซที่เหนือกว่า
  นอกจากคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจนที่ยอดเยี่ยมแล้ว MX Nylon ยังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันการซึมผ่านของก๊าซชนิดอื่น ๆ อีกด้วย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านยังมีการเสื่อมที่น้อยลงในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน ซึ่ง MX Nylon มีคุณสมบัติด้านนี้สูงที่สุดในบรรดาโพลิเอไมด์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด จึงมักใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่มอย่างแพร่หลาย
 • อุณหภูมิที่เหมาะสมในการแปรรูปสำหรับในการใช้งานต่าง ๆ
  จุดหลอมเหลวของ MX Nylon อยู่ที่ 237 องศาเซสเซียส อุณหภูมิสำหรับการแปรรูปของ MX Nylon สอดคล้องได้ดีกับช่วงอุณหภูมิการขึ้นรูปของวัสดุอื่น ๆ ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถใช้ MX Nylon ผสมกับ PET, PP หรือ PE เพื่อให้สามารถขึ้นรูปด้วยวิธีการฉีดร่วมและการอัดรีดร่วมกันในการผลิตภาชนะบรรจุแบบเคลือบและแผ่นบรรจุภัณฑ์

ความปลอดภัยและสุขอนามัย

MX Nylon มีระดับมาตรฐานที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหาร ดังต่อไปนี้ :

 • ญี่ปุ่น
  ผ่านมาตรฐานที่กำหนดโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 370 และได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชีที่ผ่านเกณฑ์สำหรับวัสดุสัมผัสอาหาร
  สอดคล้องตามมาตรฐานความสมัครใจของสภาความปลอดภัยโพลิโอเลฟิน (Polyolefin Safety Council) และได้รับการอนุมัติและขึ้นทะเบียนกับสภาดังกล่าว
  หมายเลขสารเคมีที่ปรากฏคือ 7-387 (poly m-xyleneadipamide)
 • สหรัฐอเมริกา
  ได้รับการอนุมัติเพื่อขึ้นทะเบียนภายใต้ข้อกำหนด 21CFR ของ FDA ในข้อ 177.1500, (b), (10.1), ข้อ 177.1630,(e), (4) (v), ข้อ 177.1390, (c), (1), (I), (e) และมีหมายเลข FCN เป็น 1841
 • สหภาพยุโรป
  ถูกบรรจุอยู่ไว้ในระเบียบคณะกรรมาธิการ (EU) ฉบับที่ 10/2011 ว่าเป็นมอนอเมอร์ในภาคผนวกที่ 1
 • จีน
  GB 4806.6-2016

※ หมายเลขทะเบียน CAS ของ MX Nylon คือ 25718-70-1 (Hexanedioic acid, polymer ที่มี 1,3-benzendimethanamine)
※ If you have any question about other country’s regulatory status or you need more information, please contact us.

สู่ความยั่งยืน

 • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากของเสียที่เป็นอาหาร การใช้พลาสติกที่เพิ่มขึ้น และการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น ได้ถูกกล่าวถึงกันมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการกล่าวถึงเรื่องการมุ่งสู่ความยั่งยืนมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว และอาจกล่าวได้ว่าบริษัทจะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้หากไม่ได้ให้ความใส่ใจในเรื่องดังกล่าวนี้ เรายึดมั่นต่อคำมั่นสัญญาอย่างหนักแน่นในเรื่องการผลิตและการบริโภคด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อเราลงมือดำเนินการพัฒนาวัสดุต่าง ๆ

 • MX Nylon เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  การใช้ MX Nylon ที่มีการซึมผ่านของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำในบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาและลดของเสียที่เป็นอาหาร
  นอกจากนี้ ภาชนะบรรจุที่ใช้ MX Nylon ยังสามารถผลิตให้มีน้ำหนักเบา ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลาสติกและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างการขนส่ง

 • ภาชนะบรรจุที่ปลอดภัยกว่าและมีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของก๊าซที่สูงขึ้น :
  สามารถลดการสูญเสียของอาหารและของเสียเนื่องจากอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น
  ลดการสูญเสียอาหารและลดขยะ
 • ภาชนะบางลง แต่ยังคงรักษาคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของก๊าซไว้ได้ :
  ลดการใช้พลาสติก
  ลดขยะพลาสติก
 • ภาชนะบรรจุที่เบาขึ้น :
  ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่ง
  ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง

MX Nylon เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และนำไปสู่สังคมที่ยั่งยืน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้จะเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา