คำถามที่พบบ่อย

 • ลักษณะเด่นที่สำคัญของ MX Nylon คืออะไร
  เมื่อเปรียบเทียบกับ PA6 และ PET แล้ว MX Nylon จะมีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดีกว่า แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง การเสื่อมสภาพของคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของก๊าซก็จะเกิดขึ้นอย่างจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม้เมื่อผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการรีทอร์ทแล้วก็ตาม คุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของก๊าซก็จะยังคงดีอยู่ ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ จึงทำให้มีการใช้งาน MX Nylon กันอย่างแพร่หลาย เช่น ใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ นอกจากนี้ เนื่องจากอุณหภูมิในการขึ้นรูปที่สอดคล้องเข้ากันได้ดีกับวัสดุอื่น ๆ จึงทำให้สามารถใช้ร่วมกับวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้กันมาแต่เดิม เช่น PA, PET, PP, PE เป็นต้น จึงเป็นผลให้ MX Nylon สามารถใช้ได้ในขวดแบบหลายชั้น ฟิล์ม แผ่น ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตโดยการฉีดร่วมหรือการอัดรีดร่วม
 • ความแตกต่างระหว่าง MX Nylon, PA6 และ PA66 คืออะไร
  เมื่อเปรียบเทียบกับ PA6, PA66 ฯลฯ แล้ว MX Nylon จะมีลักษณะเด่นดังต่อไปนี้
  1. มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของก๊าซดีเยี่ยม
  2. มีความแข็งแรงและโมดูลัสสภาพยืดหยุ่นสูง
  3. มีอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วสูง
  4. มีการดูดซึมน้ำและการซึมผ่านของความชื้นที่ต่ำ
  5. มีความเร็วการตกผลึกที่เหมาะสม และมีความสามารถในการขึ้นรูปที่ดีเยี่ยม
  ลักษณะเด่นต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นผลดีทำให้ MX Nylon ถูกนำไปใช้งานที่หลากหลาย เช่น วัสดุบรรจุภัณฑ์และวัสดุขึ้นรูป
 • โครงสร้างทางเคมีของ MX Nylon เป็นอย่างไร
  MX Nylon จะแตกต่างจาก PA6 และ PA66 ตรงที่เป็นอะลิฟาติกโพลิเอไมด์ (Aliphatic polyamide) ที่มีวงอะโรมาติกอยู่ในสายโซ่หลัก
 • MX Nylon และ Nylon-MXD6 เป็นเรซินที่เหมือนกันหรือไม่
  MX Nylon เป็นชื่อทางการค้าของโพลิเอไมด์เรซินที่ผลิตโดยบริษัท Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. ที่ใช้ m-xylylenediamine (MXDA) ในการผลิต Nylon-MXD6 เป็นชื่อสามัญและเป็นโพลิเอไมด์เรซินที่เป็นผลึกที่ได้จากปฏิกิริยาการควบแน่น (Polycondensation) ระหว่าง MXDA และกรดอะดิปิก
 • สถานที่ผลิต MX Nylon อยู่ที่ไหน
  ในโรงงาน 2 แห่งที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา
 • MX Nylon มีรูปร่างอย่างไร
  มีลักษณะเป็นเม็ดทรงกระบอก
 • MX Nylon มีจำหน่ายในรูปแบบที่เป็นขวด ฟิล์ม และแผ่นหรือไม่
  บริษัท Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. จำหน่ายเฉพาะเม็ดเรซิน MX Nylon เท่านั้น โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ผู้ผลิตขวดและฟิล์มที่ใช้ MX Nylon
 • MX Nylon มีเกรดอะไรบ้าง
  มีหลายเกรดให้คุณได้เลือกตามการใช้งานและประสิทธิภาพการทำงาน โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • MX Nylon มีสารหล่อลื่นหรือไม่
  เราสามารถจัดเตรียมวัสดุเกรดต่าง ๆ ที่มีสารหล่อลื่นตามความต้องการของคุณ โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการขึ้นรูปภาชนะบรรจุและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ MX Nylon หรือไม่
  "กระบวนการขึ้นรูปทั่วไปสามารถนำมาใช้กับภาชนะบรรจุและบรรจุภัณฑ์ได้
  ในการผลิตขึ้นรูปที่มีการผสม MX Nylon อาจจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น เครื่องตวง เป็นต้น นอกจากนี้ ในการผลิตขึ้นรูปแบบเคลือบ อาจจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มีเครื่องอัดรีดและแม่พิมพ์ด้วย โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม"
 • เมื่อใช้ MX Nylon สำหรับขวด PET จะต้องมีการกำหนดค่าอย่างไร
  การกำหนดค่ามีดังต่อไปนี้ :
  ・ขวดชั้นเดียว : ผสม MX Nylon เข้ากับ PET
  ・ขวดแบบหลายชั้น : ฉีด PET และ MX Nylon ร่วมกันใส่ในส่วนประกอบ PET/MX Nylon/PET
 • มีวิธีใช้งาน MX Nylon อย่างไร
  เม็ด MX Nylon จะถูกจัดเก็บอยู่ในห่อกันความชื้นหลังจากที่ผ่านการลดความชื้นจนเหลือไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นหลังจากเปิดใช้งานแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำให้แห้งอีก และคุณสามารถใช้เม็ด MX Nylon ในการขึ้นรูปได้ทันที เพื่อป้องกันการดูดซึมความชื้นระหว่างการใช้งาน เราขอแนะนำให้คุณใช้ภาชนะบรรจุและถังฮอปเปอร์ที่มีอุปกรณ์ป้องกันการดูดซึมความชื้น หากเปิดผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้และปล่อยให้สัมผัสกับอากาศเป็นเวลานาน จะมีการดูดซับความชื้นเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดฟองอากาศและประกายเงิน (Silver streak) ในระหว่างการขึ้นรูป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้จะเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา